Tennis results from 31.05.2020

Exhibition - Men: International Tennis Series (World), hard
13:15 FT P. Daciek 4 4 2
D. Metz 3 1 0
14:30 FT P. Daciek 4 4 2
S. Lapides 1 2 0
15:20 FT D. Metz 0 0 0
J. Wojcik 4 4 2
16:00 FT P. Daciek 4 4 2
J. Wojcik 2 0 0
16:55 FT D. Metz 4 2 3 1
S. Lapides 0 4 4 2
18:35 FT J. Wojcik 3 4 4 2
S. Lapides 4 2 1 1
19:55 FT I. Yatsuk 4 2 4 2
T. Carnevale-Miino 2 4 2 1
21:10 FT I. Yatsuk 2 4 4 2
C. Bradford 4 1 3 1
22:30 FT T. Carnevale-Miino 1 0 0
L. Draxl 4 4 2
23:20 FT L. Draxl 4 4 2
I. Yatsuk 0 0 0
23:55 FT T. Carnevale-Miino 2 4 4 2
C. Bradford 4 3 0 1
01:15 FT L. Draxl 4 4 2
C. Bradford 2 2 0
Exhibition - Men: Others Matches (World)
00:15 FT P. Leonchik 6 6 2
G. Firsin 3 4 0
01:30 FT D. Budov 7 6 2
T. Basalyha 6 3 0
03:40 FT P. Leonchik 4 4 0
T. Kuksov 6 6 2
04:35 FT Y. Narkevich 6 6 2
E. Biaskosty 3 4 0
05:20 FT M. Pashukevich 6 6 6 2
G. Firsin 7 2 4 1
06:00 FT D. Kim 6 3 6 7 3
M. Nosov 4 6 4 6 1
06:00 FT O. Migachev 4 6 6 4 6 3
V. Tsirkin 6 2 3 6 2 2
06:05 FT V. Zagorodnyuk 4 3 0
S. Likhtetskiy 6 6 2
06:05 FT A. Zamoroko 6 6 2
D. Sanchenko 4 3 0
06:25 FT D. Zaharkin 4 6 6 2
S. Proshin 6 2 3 1
07:15 FT A. Kremnev 6 5 7 2
M. Dmitriev 3 7 5 1
07:20 Ret. S. Sharlay 6 1 1
D. Budov 3 0 0
07:30 FT O. Vlasiuk 7 3 10 2
M. Lypko 6 6 3 1
07:35 FT V. Malega 6 7 2
D. Puzanov 1 6 0
07:50 FT R. Lavrentiev 6 6 2
N. Chubkov 4 4 0
08:10 FT M. Bonev 6 6 2
I. Tanev 3 3 0
08:15 FT S. Dzhanashiya 3 6 10 2
A. Shakhnubaryan 6 1 5 1
08:20 Canc. E. Noskin
A. Shakhnubaryan
08:35 FT G. Kolyshkov 3 6 6 2
M. Studenny 6 3 2 1
08:50 FT P. Ronjin 6 3 6 6 3
N. Shirokov 3 6 1 2 1
09:00 Ret. A. Sokolov 0 6 5 1
A. Dubinin 6 0 0 1
09:10 FT V. Zagorodnyuk 7 4 6 1
D. Puzanov 6 6 10 2
09:20 FT A. Merkulov 2 2 0
P. Leonchik 6 6 2
09:25 FT A. Afanasenko 6 6 2
N. Chubkov 4 3 0
09:25 FT A. Kremnev 6 6 2
A. Vlasov 3 2 0
09:40 FT P. Zgurov 1 1 0
K. Mitev 6 6 2
09:55 FT B. Bobrov 6 7 2
S. Danilov 4 6 0
10:00 FT O. Vlasiuk 4 6 10 2
D. Sanchenko 6 2 7 1
10:35 FT S. Sharlay 6 6 2
E. Riman 4 4 0
10:45 FT S. Likhtetskiy 0 3 0
V. Malega 6 6 2
10:50 FT V. Raitsov 6 7 2
Y. Gest 4 6 0
11:00 FT G. Slavov 1 3 0
T. Simov 6 6 2
11:15 FT A. Avsievich 2 2 0
H. Urbanovich 6 6 2
11:20 FT S. Potanin 7 6 2
I. Voronov 6 4 0
11:45 FT V. Ovchinnikov 6 7 2
R. Lutkovskii 3 6 0
11:45 FT A. Zamoroko 6 6 2
M. Lypko 3 4 0
11:50 FT V. Zagorodnyuk 2 2 0
V. Malega 6 6 2
12:15 FT G. Kolyshkov 6 6 2
M. Pashukevich 2 3 0
12:20 FT I. Gakhov 4 1 0
I. Nedelko 6 6 2
12:50 FT A. Afanasenko 1 6 6 2
K. Tsvetkov 6 2 2 1
12:50 FT S. Likhtetskiy 5 1 0
D. Puzanov 7 6 2
13:05 FT I. Torsunov 6 6 2
P. Leonchik 3 3 0
13:10 FT I. Andonov 6 4 4 1
D. Boyanov 2 6 10 2
13:10 FT F. Fomichev 6 6 0
D. Gorban 7 7 2
13:10 FT O. Vlasiuk 6 6 2
A. Zamoroko 4 1 0
13:20 FT A. Igoshin 6 6 2
S. Dzhanashiya 4 2 0
13:20 FT A. Vasilyuk 2 7 2 6 1
A. Stepin 6 6 6 7 3
13:35 FT I. Bezrukov 5 6 0
R. Lutkovskiy 7 7 2
13:35 FT I. Sholomitski 6 6 2
S. Sharlay 3 4 0
14:00 FT I. Bezrukov 5 6 0
S. Lutkovskii 7 7 2
14:00 FT J. Ingildsen 6 3 3 1
F. Nielsen 3 6 6 2
14:15 FT M. Lypko 2 3 0
D. Sanchenko 6 6 2
14:20 FT R. Lavrentiev 5 6 0
Y. Gest 7 7 2
14:20 FT D. Valevskyi 4 6 7 1
R. Dobrinskiy 6 1 10 2
14:30 FT A. Golinko 4 3 0
E. Biaskosty 6 6 2
14:30 FT M. Kolev 7 6 2
S. Manolov 5 4 0
14:30 FT S. Lutkovskii 3 3 0
M. Mokrousov 6 6 2
15:00 FT H. Rune 7 6 2
C. Sigsgaard 6 2 0
15:05 FT A. Vasilenko 6 7 2
I. Nedelko 2 5 0
16:00 FT E. Rudnovsky 4 7 2 1
E. Nazarchuk 6 5 6 2
16:15 FT D. Dimov 3 2 0
B. Tanev 6 6 2
16:45 FT A. Bublik (Kaz) 4 2 0
E. Tiurnev 6 6 2
17:00 FT A. Kshenin 6 7 4 7 7 3
M. Bogdanov 7 6 6 6 6 2
17:30 FT A. Golinko 6 6 2
G. Kolyshkov 3 2 0
17:30 Ret. V. Ovchinnikov 1 0
V. Nikitin 5 0
17:55 FT I. Kalinin 6 6 2
P. Stepanov 2 2 0
18:00 FT S. Lutkovskii 6 3 0
M. Mokrousov 7 6 2
18:20 FT M. Dmitriev 6 7 2
M. Stryukov 3 6 0
18:30 FT V. Filipovich 6 6 2
H. Urbanovich 3 2 0
19:35 FT T. Evloev 4 4 0
V. Nikitin 6 6 2
19:55 FT A. Ananyev 6 2 10 2
I. Fedotov 1 6 5 1
20:20 FT I. Sholomitski 2 6 6 2
A. Laska 6 3 4 1
22:35 FT D. Budov 2 4 0
T. Basalyha 6 6 2
22:35 Canc. A. Golinko
T. Basalyha
23:50 FT Z. Skindzer 5 4 0
T. Basalyha 7 6 2
00:10 FT E. Riman 4 4 0
D. Budov 6 6 2
01:20 FT E. Nazarchuk 4 7 2 1
G. Kolyshkov 6 6 6 2
Exhibition - Men: Tennis Point Exhibition Series (Germany), clay (Indoor)
09:10 FT T. Puetz 6 6 2
F. Broska 4 2 0
10:45 FT L. Gelhardt 2 2 0
J. Haerteis 6 6 2
12:05 FT C. Schmitz 4 5 0
J. Choinski 6 7 2
Exhibition - Women: Others Matches (World)
07:10 FT E. Dzehalevich 4 6 6 2
A. Paluyanchyk 6 2 1 1
08:15 FT M. Kostyuk 6 6 2
M. Zakarlyuk 2 4 0
09:30 FT A. Bairasheuskaya 4 6 2 1
V. Pryts 6 4 6 2
10:00 FT L. Kichenok 5 3 0
V. Petrenko 7 6 2
11:10 FT K. Kolesnikova 6 4 1 1
A. Anufryieva 3 6 6 2
12:20 FT L. Tsurenko 7 6 2
D. Lopatetska 5 2 0
12:40 FT A. Paluyanchyk 2 1 0
A. Bairasheuskaya 6 6 2
13:15 FT V. Lepchenko 6 6 2
S. Mendez 1 2 0
13:25 FT H. T. Black 6 6 2
S. Sewing 2 2 0
13:55 FT M. Kostyuk 6 6 2
K. Diatlova 3 1 0
14:00 Canc. M. Kostyuk
M. Bergen
14:45 FT A. Nefedova 6 5 10 2
J. Livianu 2 7 6 1
15:00 Canc. L. Kichenok
D. Lopatetska
15:00 Canc. M. Kostyuk
N. Kichenok
15:20 FT L. Sleeth 2 3 0
M. Aikawa 6 6 2
15:30 FT M. Zakarlyuk 7 6 2
M. Bergen 5 2 0
16:30 FT A. Paskhalidi 6 6 2
E. Dronova 4 2 0
16:55 FT H. T. Black 6 6 2
S. Mendez 2 3 0
17:20 FT L. Tsurenko 6 6 2
L. Kichenok 4 1 0
17:45 FT V. Lepchenko 7 5 10 2
S. Sewing 5 7 6 1
18:50 FT J. Livianu 6 6 2
L. Sleeth 0 2 0
19:00 Canc. N. Kichenok
M. Zakarlyuk
20:00 FT A. Nefedova 6 7 2
M. Aikawa 3 5 0

Tennis results from 31.05.2020 of ATP/WTA tour & worldwide tournaments.